Wychodzenie z biedy

Mikro - pożyczki – szansa szybkiego wyjścia z biedy

Wychodzenie z biedy to bardzo trudny proces. Wymaga najczęściej wsparcia zewnętrznego, motywacji do zmian, rozwoju instytucji wsparcia. Mikro – pożyczka to jeden z najciekawszych instrumentów dedykowanych osobom wykluczonym finansowo w środowisku międzynarodowym. Dlaczego mikro – pożyczka działa i czy przyda się w kraju?